Libertarianizm jako praktyka polityczna wobec problemów współczesnego świata

Libertarianizm znajdzie zrozumienie we współczesnym świecie, gdy palącymi i widocznymi problemami staną się: nieefektywne zarządzanie pieniędzmi podatników, zbyt skomplikowane regulacje prawne i niskie zarobki. Wtedy można będzie realizować w praktyce zasady libertariańskie poprzez redukcję urzędów i zwalczanie „papierologii”, aby ludzie zaspokajali swoje potrzeby i pragnienia w sposób szybszy i prostszy.
- z podsumowania Autora

Libertarianizm jako praktyka polityczna wobec problemów współczesnego świata - Eryk Hałas

O Autorze

Eryk Hałass

Eryk Hałas

Absolwent filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w organizowanych przez Uniwersytet konferencjach naukowych takich jak „Między pracą organiczną a walką o niepodległość” (2019) oraz „Komunikacja w przestrzeni publicznej” (2018), gdzie wygłosił referaty związane z filozofią społeczną. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: historii konserwatyzmu i liberalizmu, doktryn politycznych, filozofii wolności, pedagogiki, konsumpcjonizmu.
Inspiruje się myślą społeczno-ekonomiczną Friedricha Augusta von Hayeka oraz wolnością w rozumieniu Rothbardiańskim.

O książce

Publikacja ma na celu przeanalizowanie kwestii dotyczącej ewentualnego urzeczywistnienia libertariańskich zasad w obecnej rzeczywistości, wskazując na szanse oraz zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z realizacji takiego scenariusza.

Koncepcja libertarianizmu jako recepty na problemy społeczne zapowiada się interesująco po zapoznaniu się z jej najważniejszymi założeniami. Przy głębszych analizach, porównaniach i próbach wyciągania obiektywnych wniosków, okazuje się, że libertarianizm jako jedyna recepta, podobnie jak w przypadku innych doktryn i ideologii, jest niewystarczająca.

Pobierz książkę

eBooka można pobrać nieodpłatnie, ale zachęcamy do wpłacenia nawet symbolicznej darowizny, która pozwoli nam realizować więcej ciekawych projektów.

Informacje o tym, w jaki sposób można nas wspierać, znajdziesz tutaj.

PDF EPUB MOBI

Libertarianizm jako praktyka polityczna wobec problemów współczesnego świata

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o libertarianizmie?

Polecamy lekturę przygotowanego przez Stowarzyszenie Libertariańskie we współpracy z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości oraz Instytutem Misesa Katalogu wiedzy na temat libertarianizmu.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrostem zainteresowania ideą libertariańską, co przełożyło się na większą dostępność tekstów w języku polskim, traktujących o rozmaitych jego aspektach. Zdecydowaliśmy się nie tworzyć całego kursu od początku, co przy założonym przez nas stopniu szczegółowości zajęłoby kilka tomów i pochłonęło znacznie więcej zasobów niż obecnie posiadamy. Postawiliśmy na zebranie, usystematyzowanie i opatrzenie komentarzem już dostępnych tekstów tak, by umożliwić do nich dostęp szerszej publiczności.

Zobacz katalog

Nasze książki

Stowarzyszenie Libertariańskie to między innymi wydawnictwo i publikacje – wydajemy książki, artykuły, analizy, umożliwiamy publikowanie wolnościowcom, także w formie self-publishingu.

Do tej pory ukazały się wydane z naszym udziałem następujące książki:

W cieniu błękitnego orła

Jan Jakub Tyszkiewicz

Przeciw Państwu

Justin Raimondo
przekład: Jakub Wozinski

Jak zabłysnąć w swojej pierwszej pracy?

Jeffrey A. Tucker
przekład: Łukasz Frontczak

Występki to nie przestępstwa

Lysander Spooner
przekład: Patryk Wierzchoń

Wydawca

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Libertariańskie

ul. Rynek 56/57
50-116 Wrocław
Adres do korespondencji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
z dopiskiem Stowarzyszenie Libertariańskie
kontakt@slib.pl